Bild på två pojkar på ett museum. Foto: EU-kommissionen

Delta i konferenser om kulturarv

Under första halvåret 2018 arrangeras två viktiga konferenser om kulturarv. Den första i Bryssel, den andra i Berlin. Här kan du läsa mer om dem.

Högnivåkonferens: Horisont 2020 och Europaåret för kulturarv

Den 20 mars arrangerar EU-kommissionen en heldagskonferens i Bryssel. Konferensen är del av Europaåret för kulturarv och syftet är att vara en arena där en större diskussion kan ta fart som rör policyfrågor för forskning och innovation kopplat till kulturarv.

Konferensen är stängd för anmälan eftersom antalet deltagare nått sin maxgräns. Konferensen kommer dock att webbsändas för den som är intresserad.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Konferens: Sharing Heritage, Sharing values

Som en del av Europaåret för kulturarv arrangeras 21-22 juni en internationell konferens i Berlin av Europa Nostra, preussiska kulturarvsstiftelsen (SPK) och tyska kulturarvskommittén (DNK). Konferensen riktar sig till beslutsfattare inom kulturarv, representanter från europeiska institutioner, medlemsstater och organisationer i civilsamhället.

I anslutning till konferensen kommer olika evenemang arrangeras av europeiska och tyska organisationer den 18-20 juni och den 23-24 juni.
Anmälan kan göras online från och med mars.

Läs mer om konferensen här.

Header logo