Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

ALMA söker kommunikatör till kansliet

Nu söker vi en kommunikatör till Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). Sista ansökningsdag är den 21 augusti.

Läs mer om tjänsten

Bild från scenen, Kulturklyftan – vision och verklighet.

Kulturklyftan – vision och verklighet

Missade du vårt seminarium ”Kulturklyftan – vision och verklighet” i Almedalen? Här kan du se seminariet i sin helhet och läsa referat från förmiddagen i Almedalen!

Kulturklyftan – vision och verklighet

Regeringsuppdrag kring normer och negativa stereotyper

Kulturrådet har fått i uppdrag att öka kunskapen om normer och negativa stereotyper inom konst och kultur. Syftet är att bidra till ett öppnare samhälle och det kan ske genom samtal, seminarier eller andra informationsinsatser. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Riksutställningar och pågå under 2016.

Läs mer om uppdraget

Karta ur delbetänkandet med förslag på Sveriges framtida regionala indelning

Delbetänkande om regionindelningen: tre nya län 2018

Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Det är tre nya län som ska bildas i ett första steg 2018. Det föreslår Indelningskommittén i det delbetänkande som den 30 juni lämnades till regeringen. Utredningens förslag är att Sverige delas in i sex regioner sammantaget.

Läs mer om delbetänkandet

Omslag till rapporten: ”Regional fördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2015”

Rapport om fördelning av bidrag till regionerna

Fördelningen av Kulturrådets bidrag över landet är relativt oförändrat sedan 2014. Det visar Kulturrådets rapport ”Regional fördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2015”. Under 2015 gick 1,6 miljarder kronor till regionerna. Totalt fördelade Kulturrådet cirka 2 miljarder kronor under 2015.

Läs mer om fördelningen

Svenska projekt med kulturanknytning får stöd av EU

Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet har i dag, den 29 juni, lämnat en rapport till regeringen som innehåller en redovisning av svenska projekt med kulturanknytning som fått stöd via EU:s struktur- och investeringsfonder under 2015.

Läs mer om rapporten

Khaled Harara. Foto: Joakim Roos.

"Tysta aldrig din inre röst"

Khaled Harara, musiker, är den sjunde oberoende krönikören i Kulturrådets serie som uppmärksammar att det i år är 250 år sedan tryckfrihetsförordningen kom till. Khaled Harara skriver: "Jag vet egentligen inte vad yttrandefrihet innebär, men jag kan berätta vad livet har lärt mig: Tysta aldrig din egen inre röst. Om du gör det finns det som är du inte längre kvar, då blir du bara ännu en länk i kedjan. Lura inte dig själv att tro att du har fel, bara därför att din åsikt skiljer sig från andras."

Läs hela krönikan

Romska kulturaktörer ska stärkas

Från utställningen Vi är romer – möt människorna bakom myten. Foto: Maja Kristin Nylander

Regeringen har givit Kulturrådet i uppdrag att genomföra insatser för att stärka romska kulturaktörer och deras samarbeten med olika kulturinstitutioner. Bland annat kommer Kulturrådet att arrangera tre dialogmöten i landet.

Läs mer om regeringsuppdraget

Fyra frågor till Senija Vurzer

Senija Vurzer. Foto: Fredrik Elgh

Kulturrådet har ställt fyra frågor till Senija Vurzer, projektledare på kulturförvaltningen i Malmö. Senija Vurzer ansvarade för det inkluderande projektet Romska samtal 2014–2015.

Läs intervjun med Senija Vurzer

Bibliotek. Foto: Scanpix.

Bibliotekens insatser för nyanlända stärks

Kulturrådet ska på uppdrag av regeringen fördela 10 miljoner kronor i höst till bibliotekens insatser för nyanlända och asylsökande. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund kan ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal.

Läs mer om bidraget

Sven-Åke Johansson. Foto: Heiko Purnhagen

Musikarrangörer får 1,7 miljoner

Kulturrådet fördelar cirka 1,7 miljoner kronor i projektbidrag till arrangörer inom musikområdet. Bidrag fördelas till flera festivaler och konsertserier som ska tillgängliggöra kvalitativa konserter för allmänheten samt för projekt som innehåller insatser för att främja en utveckling inom arrangörsledet. Bland annat beviljas bidrag till festivalerna Båstad Kammarmusikfestival, Progressive Circus 2016 – part IV, Nordic Song Festival och Örebro Contemporary Music Festival. 

Läs mer om fördelningen

Ny chef till enheten för verksamhetsstöd

Stefan Johansson är Kulturrådets nya chef för verksamhetsstöd. Han kommer senast från Riksutställningar där han har haft olika chefsfunktioner. Stefan Johansson tillträder den 29 augusti.

Läs mer om tillsättningen

Omslag Alla Tiders Klassiker

Världslitteratur söker nya läsare

I höst satsar Kulturrådet på att världslitteraturen ska möta fler läsare. Projekt som lyfter fram böcker ur serien Alla Tiders Klassiker har möjlighet att söka bidraget till läs- och litteraturfrämjande. De som beviljas stöd får förutom stödbeloppet fri tillgång till seriens böcker.

Läs mer om satsningen

Sally Green på Ung scen 2015. Foto: Bokmässan i Göteborg

Kulturrådet på bokmässan i Göteborg 2016

ALMA-pristagare Meg Rosoff, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och läsambassadören Anne-Marie Körling är tre gäster i Kulturrådets program under årets bokmässa i Göteborg. För tredje gången är Kulturrådet arrangör för programmet på Ung scen.

Läs mer om bokmässan i Göteborg 2016

Tyst teater

Insatser för tillgängligare kulturliv

Med ett halvår kvar av uppdraget för ökad tillgänglighet i kulturlivet sammanfattar Kulturrådet nu hur arbetet hittills har gått. Uppdraget har pågått sedan 2011 och när 2016 är slut ska kulturansvariga i regioner och landsting avrapportera arbetet.

Läs mer om tillgänglighetsarbetet

Skuggteatern.

Drygt 50 miljoner till teater, opera och performance

55 aktörer inom den fria scenkonsten delar på summan 50 miljoner kronor. Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för 2017 till fria aktörer inom teater, opera, musikteater, cirkus, performance och övriga uttryck.

Läs mer om fördelningen

Stina Nyberg.

33 miljoner till yrkesverksamma fria dansaktörer

Kulturrådet fördelar nu drygt 33 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till koreografer, fria scener och produktionsplattformar för dans. Totalt ansökte 52 aktörer om stöd från Kulturrådet för år 2017.

Läs mer om fördelningen

Barn som dansar. Foto: Scanpix

Skapande skola är uppskattad

Skolorna uppskattar Skapande skola som ett komplement till kommunens egna kulturinsatser för barn och unga i skolan. Det visar en utvärdering gjord på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys, som blev klar tidigare i år. Kulturrådet har nu gjort en sammanställning av rapporten.

Läs sammanställningen

Örebro Länsteater: Det normala livet Foto: Andreas Hylthén

Uppföljning av delmål för ökad tillgänglighet

Mellan 2011–2016 arbetar Kulturrådet med ett antal delmål för ökad tillgänglighet inom kulturlivet. Målen är kriterier för bland annat de statliga bidrag som fördelas till regioner och landsting för regional kulturverksamhet. Nu är det snart dags att summera resultatet av regionernas, landstingens och kulturaktörernas arbete. Kulturrådet har tagit fram rekommendationer och material till stöd.

Läs stödmaterialet

Creative Powers for Europe

Creative Powers for Europe

Den 22 november är det dags för ”Creative Powers for Europe” i Malmö – ett idékonvent för att skapa nya värden i näringsliv och samhälle genom kulturella och kreativa näringar. Kulturrådet arrangerar mötet tillsammans med Tillväxtverket och Region Skåne.

Läs mer om konventet

Giron Sámi Teáhters föreställning Bullá – min bästa ren Foto: Fredric Alm

Det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur

Kulturrådet har sammanställt en vägledning till projekt inom Skapande skola som ska arbeta med det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur. Vad säger lagar, förordningar och riktlinjer? Var finns mer hjälp att få?

Läs vägledningen

Kvinnor med färg i ansiktet. Foto: Komplexity Media.

Kulturrådet söker kreativa platser

Kreativa platser heter Kulturrådets nya bidrag, som sätter platsen och människorna som bor där i centrum. Bidraget fördelas till lokala samverkansprojekt som utgår från de boendes behov och önskemål. Ansökningsperioden är mellan den 25 augusti och 22 september. Kreativa platser är en del av regeringens satsning Äga rum.

Läs mer om Kreativa platser

Header logo