Queering Sápmi. Foto: Sara Lindquist.

Kulturbudgeten klubbad igenom av riksdagen

Nu är det beslutat - den generösa kulturbudgeten som regeringen föreslog tidigare under hösten har nu klubbats igenom. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid ska fördelas. 15,9 miljarder ur statens budget för 2018 går till detta område.

Läs mer

Oddjob, "Jazzoo"

Fyra miljoner till svenska musikutgivningar

Folkmusikduon Marin/Egeland, popgruppen The Embassy och tidig musik-ensemblen Ensemble Villancico är exempel på artister vars produktioner nu beviljats stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt fyra miljoner i bidrag till 77 utgåvor på 66 musikbolag. Totalt inkom 305 ansökningar.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Utlåtande från Nordiska kulturfondens styrelse om sexuella trakasserier och övergrepp i kulturvärlden

Med anledning av #MeToo har Nordiska kulturfondens styrelse på sitt senaste möte den 24 november 2017 beslutat sig för att komma med ett gemensamt uttalande i frågan. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell, som är ledamot i Nordiska kulturfondens styrelse, har givetvis skrivit under uttalandet, som ni kan läsa i sin helhet här:

Länk till uttalandet på Nordisk kulturfonds hemsida

Tio miljoner kronor till kultur i förskolor

Kulturrådet fördelar drygt tio miljoner kronor till 75 bidragsmottagare för kulturinsatser i förskolan. Insatserna riktar sig till förskolans 4–5-åringar och knyter an till förskolans olika teman eller språkutvecklande arbete. Förskolor i områden där tillgången till kultur bedöms vara låg har prioriterats. Statsbidraget ska användas under vårterminen 2018.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Foto: Kari Jantzén

Kulturrådet får nytt uppdrag från regeringen: nationell översyn av kultur och hälsa

Regeringen uppdrar åt Kulturrådet att genomföra en översyn om hur det strategiska arbetet med att utveckla en ökad samverkan mellan kultur- och hälsoområdet bedrivs i samtliga län. En redovisning ska lämnas till Kulturdepartementet och Socialdepartementet senast 20 augusti 2018.

Läs mer och ladda ned regeringsbeslutet

Friande dom för chefer på kulturmyndigheter

Tingsrätten i Stockholm friar de fem myndighetschefer som åtalats för misstanke om tagande av muta. Det gäller fester som de två musikföreningarna FST och SKAP arrangerat. Även företrädarna för föreningarna frias.

Läs mer

Kulturrådet på Folk och Kultur!

7-10 februari 2018 hålls första upplagan av Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Temat är kulturens roll som motor i ett hållbart samhällsbygge och Kulturrådet kommer att vara på plats för att prata om aktuella satsningar och uppdrag.

Läs mer om Kulturrådet på Folk och Kultur 2018

Kulturrådet föreslår: Mer cirkus på svenska scener

Nycirkusen är en vital konstform med stora konstnärliga värden och ett starkt publikintresse – men också betydande utmaningar. Kulturrådet lämnar idag en rapport till regeringen om den professionella samtida cirkusen i Sverige.

Läs mer och ladda ned rapporten

Foto: Komplexity Media.

23 Kreativa platser får stöd av Kulturrådet

För andra året fördelar Kulturrådet bidrag i satsningen Kreativa platser. Sammanlagt får 23 projekt över hela landet dela på cirka 32 miljoner kronor. Lyssna på oss, Kulturtåget, Ortens verklighet, Livet bitch och Stick ut! är några av de projekt som får bidrag. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Sikås.

Två miljoner till bild- och formkonst i hela landet

Köttinspektionen i Uppsala, Sikås Art Center i Jämtland och Galleri Rostrum i Skåne. Det visar på tydlig geografisk spridning när Kulturrådet fördelar stöd den här ansökningsomgången. 14 projekt delar på närmare två miljoner kronor inom bild- och formkonst.

Läs mer och se bidragsfördelningen

Foto: Linda Söderberg

Se filmer från "Att överbrygga läsklyftor"-konferensen

Under rubriken "Att överbrygga läsklyftor" arrangerade Kulturrådet en metoddag om vuxnas läsande i Filmhuset i Stockholm. Programvärd var läsambassadören Johan Anderblad. Nu kan du se åtta filmer från konferensen, uppdelade efter de olika programpunkterna.

Se filmerna

En kort krönika om litterär kvalitet

I Kulturrådets serie krönikor från ordföranden i våra arbets- och referensgrupper har turen nu kommit till referensgruppen för stöd till svensk litteratur i översättning. Läs Niclas Hvals krönika om litterär kvalitet.

Läs krönikan

Uttalande från Kulturrådets styrelseordförande om sexuella trakasserier och övergrepp

Tidigare har vi publicerat ett uttalande från vår generaldirektör och styrelseordförande med anledning av #MeToo. Mot bakgrund av de senaste avslöjandena kommer här ett nytt uttalande från styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton om hur allvarligt vi på Kulturrådet ser på sexuella trakasserier och övergrepp inom svenskt kulturliv och hur det påverkar vår bidragsgivning.

Läs Ulrika Stuart Hamiltons uttalande

Vaz.

Turnéstöd till musikgrupper

Genreöverskridande Liliana Zavala Trio framträder i Argentina. Nutida konstmusikensemblen Curious Chamber Players gör ett gästspel i Japan. Singer/songwritern Alice Boman ger sig ut på en längre europaturné. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 32 aktörer på cirka 1,6 miljoner kronor.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Foto: Anna von Brömssen

Bokstart sätter fart i hela landet

Kulturrådet har fördelat drygt 8,7 miljoner i bidrag till 12 projekt och 17 språknätverk inom Bokstart. Den nationella satsningen på små barns språkutveckling har nu spridit sig i hela landet. Utöver Västernorrland och Jämtland Härjedalen som redan arbetar med Bokstart, har bland annat Gotland, Skåne, Blekinge och Kronoberg prioriterats.

Läs mer och se bidragsfördelningen

Ulrika Stuart Hamilton och Staffan Forssell.

Kulturrådet om #metoo och jämställdhetsarbetet

De senaste veckorna har sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor uppmärksammats. Den stora mängden vittnesmål visar att det inte är enskilda händelser utan ett mönster, en struktur. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell och styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton skriver här ett gemensamt uttalande i denna fråga.

Läs uttalandet

Att överbrygga läsklyftor – En metoddag om läsfrämjande för vuxna

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Läs mer om metoddagen

14 miljoner kronor till fria musikgrupper

Vindla String Quartet, Folk’Avant, Svenska Kammarkören, Sara & Samantha och 75öre är några fria musikgrupper som får verksamhetsbidrag för 2018. Bidraget syftar till att stärka ett varierat musikutbud av hög kvalitet i Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper.

Läs mer och se lista över fördelningen

Bild APAP

Kulturrådet samordnar svensk medverkan på APAP

Som tidigare år så möjliggör Kulturrådet för svenska professionella aktörer inom scenkonstområdet att delta i en delegation under branschträffen i New York som 2018 är den 12–16 januari.

Läs mer om samordningen

TILLFÄLLIGT DRIFTSTOPP

Onsdag 13 december är onlinetjänsten helt stängd mellan kl. 8:00 och 17:00. Vi beklagar detta.

KULTURRÅDET I MEDIA

Förskolan får 150.000 kronor till kulturupplevelser
11/12-17, 09:15
sökt medel och blivit beviljade 150.000 kronor av Kulturrådet för kulturinsatser i förskolan! Under våren 2018...bland annat att få ta del av dans och dansworkshops. Statens Kulturråd fördelar i år tio miljoner kronor som ska gå till kulturinsatser i förskolan....
Källa: Dorotea Kommun
Veckans kulturnyheter från Lindesberg (vecka 49)
09/12-17, 13:02
Lindesbergs kommun får bidrag till satsning på bild och form i förskolan Kulturrådet har fördelat drygt tio miljoner kronor till 75...
Källa: Orebroguiden
Berättarministeriet
09/12-17, 09:35
I dag håller Berättarministeriets Sanna Horn en presentation om vår pedagogiska metod och att främja kreativitet i undervisningen för pedagoger, lärare, författare, artister och storytellers på Svenska konsulatet i Istanbul. Initiativtagare är svenska kulturrådet Suzi Ersahin, Didem Özalp, koordinator på svenska konsulatet i Istanbul och Gozde Durmus från den turkiska organisationen Cocuk Calismalan. Syftet är att utbyta erfarenheter och främja barnkultur.
Källa: 164115036983551
SVT Kulturnyheterna
09/12-17, 08:07
I en rapport som Kulturrådet lämnade in till regeringen i slutet av november föreslås bland annat att öka den statliga finansieringen, uppmuntra utvecklingen av cirkuskonsten vid landets scenkonstinstitutioner och att ge ett förtydligat uppdrag till Riksteatern om att sprida den samtida cirkusen som konstform.
Källa: 194434097233
Header logo